Oppstart damekor
Oppstart damekor
Oppstart damekor

Damekoret Credo startar opp att tysdag 3.september kl. 19 på kyrkjelydshuset

Vi ønskjer både gamle og nye medlemmer velkomne!

Ved spørsmål, ta kontakt med dirigent Oddveig Helset Halle tlf. 97594512