Haustsong i Stangvik kyrkje


 

Det er skrive mange flotte salmar og songar som omhandler hausten og førjulstida. I Stangvik kyrkje får vi denne kvelden synge og høyre nokre av disse kjære songane.

Songkoret Tordenskjold med sin dirigent Elin Persson deltek med korsong, Marit Løfald syng nokre solosongar og kyrkjemusikar Ronny Kjøsen leiar allsongen.

Kom og syng med og høyr fin song i den staslige Stangvik kyrkja!

Gåve til kyrkjemusikalsk arbeid.
Arr: Stangvik sokneråd

Tilbake