Smittevern i våre kirker fra 15.desember


 

Smittevern i kirkene

Spredningen av koronaviruset har tiltatt, og antall smittede og innlagte er høyt ifølge helsemyndighetene. Derfor har regjeringen valgt å innføre flere nasjonale tiltak som påvirker kirkelig virksomhet fra 15. desember. Tiltakene beskrevet nedenfor gjelder innendørs arrangementer og varer i første omgang til 15.januar. Kommunene kan innføre strengere tiltak enn de nasjonale.

For de gudstjenester og gravferder vi har i vente, er det disse regler som er gjeldende:

Alle deltakere som ikke bor sammen skal holde minst en meter avstand til hverandre under hele arrangementet i alle retninger. Vi benytter derfor annenhver benk. Det er  påbudt å bruke munnbind under hele oppholdet.

Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt.

Alle deltakere får tilviste, nummererte plasser og skal holde plassen. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. 

Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Dersom deltakerne er delt inn i kohorter skal hver kohort registreres for seg. 

Registreringslister oppbevares sikkert i 14 dager, før de skal makuleres.

Registrering sjer ved ankomst på eget skjema eller ved påmelding der det åpnes for det.

.

Tilbake