ETTER LEGGJETID VÅREN 2024


Kveldsprat for mødrer på kyrkjelydshuset på Skei torsdagar kl. 19.30-21.30

 11. jan. - 8. febr.-  7. mars –  4. april. – 2. mai                                                                               

Utgangspunkt for samtalen er ulike tema frå Bibelen.

For meir info. ring diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22          
eller kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60.

Arr. Kyrkja i Rindal og Surnadal

 

Tilbake