Givarteneste


Bli med på givarteneste til barne- og ungdomsarbeidet.

Kyrkja i Surnadal og Rindal har ein visjon om å vera ein brennande fakkel i lokalsamfunnet. Ei folkekyrkje med stort hjarterom, som er aktiviserande, kreativ og kulturbærande.

Vi ønskjer å synleggjere kyrkja sitt bodskap og vise omsorg for heile mennesket!
Skal vi kunne setje denne visjonen ut i praksis treng vi fleire hender
–og pengar!
Som lokal kyrkje vil vi utfordre dykk til gjevarteneste, slik at vi fortsatt kan behalde og lønne trusopplærararane og diakonane våre.
 

Ønskjer de å være med i givarteneste, kan de klikke på linken her for å registrere deg.

Tilbake